VÝHODY KONSTRUKCE SYSTÉMU PREFA

 • Nízké ekonomické náklady stavby
 • Typizované konstrukční prvky – snížení investičních nákladů
 • Dlouhá životnost konstrukce
 • Spolehlivosti a ověřeného řešení
 • Konstrukce nadstandardně plnící požadavky českých požárních norem
 • Konstrukce nevyžadující údržbu po dobu své životnosti
 • Betonové prvky nepotřebují doplňovat o další ochranu formou svodidel apod.
 • Variabilita systému z hlediska rozponů, koncepce ramp, doplňujících konstrukcí pro další funkce využití
 • Realizace vertikálních komunikací - schodiště a výtahy jedním systémem
 • Prefabrikace umožňující realizaci bez vlivu na klimatické podmínky
 • Rychlá realizace snižující vliv stavby na okolí
Zpět