PŘEDNOSTI PRO INVESTORY DO PARKOVACÍCH DOMŮ H.A.N.S.

CELKOVÁ INVESTICE NA JEDNO PARKOVACÍ STÁNÍ VYCHÁZÍ PŘIBLIŽNĚ 130.000 - 300.000 KČ BEZ DPH PRO PARKOVACÍ DOMY, OD 60.000 KČ U PARKOVACÍCH ETÁŽÍ

 

 1. Nízké investiční náklady
 2. Rychlost výstavby použitím systémových prefabrikátů
 3. Architektonické ztvárnění a zapojení objektu do okolí
 4. Flexibilní řešení plochy a objemu budovy, úprava návrhu dle místních podmínek
 5. Nízké provozní náklady, konstrukce nevyžaduje údržbu
 6. Vegetační zeleň na střechách domu a fasádách
 7. Vysoká únosnost železobetonové stavby, připravená pro další nástavby
  a etapizace výstavby
 8. Zachycení dešťových vod ze střech objektu a jejich retence pro další využití
 9. Bezpečnost pro chodce i vozidla
Zpět