KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VÝSTAVBY

 • Individuální flexibilita plochy a objemu parkovacího domu dle požadavků investora.
 • Prostorové nároky na budovu mohou být přizpůsobeny dle podmínek dotčeného pozemku.
 • Náš systém umožňuje připojit vjezd ze všech stran objektu dle místních prostorových podmínek.
 • Nízké pořizovací náklady na jedno parkovací stání.
 • Výhodou stavby je parkování prostorově nenáročným split systémem půlpodlaží.
 • Dlouhodobě nízké provozní nároky na údržbu konstrukce objektu.
 • Nízké provozní energetické nároky.
 • Možnost vybudování vícepodlažního nadzemního i podzemního parkování.
 • Potenciál zbudování víceúčelového podlaží s plochami pro sport, dětská hřiště, služby, obchody, kanceláře, administrativní, zdravotní a obytné prostory.
 • Architektonické řešení fasády i vnitřku budovy s použitím širokého spektra materiálů.
 • Velké rozpony svislých konstrukcí neomezují parkovací stání.
 • Dostatečný prostor pro osobní vozidla typu MPV nebo SUV.
 • Zvýšení ekologie místa vegetační zelení na střechách a fasádách.
 • Významné zadržení dešťové vody a její opětovné využití pro závlahu při zbudování retenční nádrže.
 • Vysoká bezpečnost daná dlouhou životností konstrukce.
 • Vysoká požární odolnost konstrukce.
 • Přirozené větrání podlaží budovy.
Zpět