Inženýring

Získáme územní rozhodnutí a stavební povolení systematickým postupem našeho inženýringu s využitím zkušeností a vztahů lokálních expertů.

Budeme Vás informovat o hlavních krocích a případných úzkých místech inženýringu. 

Celý proces budeme aktivně řešit s důrazem na vzájemnou komunikaci a konsensus tak, aby všechna povolení byla získána v nejkratších možných termínech. 

 

Parkovací domy připravujeme taktéž formou design and build. 

Minimálním podkladem je pro nás detailní architektonická studie, zpracování potřebných technických průzkumů, předjednání zásadních povolení na dotčených orgánech, spolupráce investora při projednávání územního a stavebního povolení. 

A především komplexní a jednoznačné zadání.